Wie zijn we?

Ons websiteadres is https://www.potagez.be.
Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Opmerkingen

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die u hebt ingevuld in het reactieformulier, uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van je e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-service worden gestuurd om te controleren of je deze gebruikt. Het privacybeleid van Gravatar is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Zodra je reactie is gevalideerd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar naast je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen uploadt naar de website, raden we je aan om geen afbeeldingen te uploaden met EXIF-gegevens van GPS-coördinaten. Bezoekers van je website kunnen locatiegegevens van deze afbeeldingen downloaden en extraheren.

Contactformulieren

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor jouw gemak, zodat je deze informatie niet hoeft in te voeren als je later een andere reactie plaatst. Deze cookies verlopen na één jaar.

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, stellen we een aantal cookies in om uw inloggegevens en schermvoorkeuren vast te leggen. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie één jaar. Als je “Onthoud mij” aanvinkt, wordt je verbindingscookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de verbindingscookie verwijderd.

Bij het wijzigen of publiceren van een publicatie wordt een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft simpelweg de ID aan van de publicatie die je zojuist hebt aangepast. Deze verloopt na één dag.

Embedded inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Inhoud geïntegreerd van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker die andere site bezoekt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een ingelogde account hebt op hun website.

Gebruik en overdracht van uw persoonlijke gegevens

Bewaartermijnen voor uw gegevens

Als je een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Hierdoor worden latere opmerkingen automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze in de wachtrij voor moderatie blijven staan.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (waar mogelijk), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel worden vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De rechten die u hebt over uw gegevens

Als u een account hebt of als u reacties hebt achtergelaten op de site, kunt u verzoeken om een bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Hieronder vallen geen gegevens die worden opgeslagen voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd met behulp van een geautomatiseerde service om ongewenste reacties te detecteren.

Het doel van dit Handvest is om nauwkeurige informatie te verstrekken over de manier waarop de gegevens die door “Les NOTES de mon JARDIN srl” worden ontvangen, worden gebruikt en verwerkt. We bespreken de procedures die zijn ingesteld om de privacy te beschermen, de manier waarop u op elk moment kunt ingrijpen en de controles die zijn ingesteld om strikte naleving van dit handvest te garanderen. Dat doen we
ons uiterste best doen om de verwachtingen van onze klanten ten aanzien van de producten en diensten die wij leveren te respecteren, met inbegrip van de bescherming van hun persoonlijke gegevens door een verantwoord gebruik van in vertrouwen verstrekte informatie.
De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de informatie en gegevens is de heer Philippe DEBRA, die per e-mail kan worden gecontacteerd op philippe.debra@notesdemonjardin.be.

Toepassing

Dit handvest is van toepassing op het verzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens door Les NOTES de mon JARDIN. Nous avons le plaisir de vous informer avoir fait le nécessaire pour se mettre en conformité avec le G.D.P.R.
In principe vragen we u alleen om de informatie die we nodig hebben om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen. De belangrijkste reden voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is om ons in staat te stellen de door u bestelde artikelen te leveren.
Uw privacy is een prioriteit voor Les NOTES de mon JARDIN. Wij zijn ons bewust van uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop de gegevens en informatie die u persoonlijk kunnen identificeren (“uw Gegevens”), die u ons verstrekt of die wij verzameld hebben, verwerkt worden. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we je Gegevens gebruiken en welke maatregelen we nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te beschermen.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, enz. Wij slaan ook gegevens op die zijn verkregen van derden of via contracten, contactformulieren, betalingsgegevens, bestellingen, enz. Alle andere gegevens die u verstrekt, worden ook verzameld.
We kunnen ook gegevens over u verzamelen wanneer u onze sociale netwerken gebruikt.
Over het algemeen worden deze gegevens opgevraagd via om het even welk middel (telefoon, e-mail, persoonlijk, enz.) en u verstrekt ze ons met volledige kennis van zaken.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt om zo goed mogelijk aan uw verzoek of bestelling te voldoen en om u in de best mogelijke omstandigheden in ons etablissement te ontvangen.
We gebruiken je gegevens ook om je uit te nodigen voor evenementen, festiviteiten en workshops, om je te informeren over onze promoties en nieuws, over nieuws dat voor jou interessant kan zijn, voor direct marketing en om profielen aan te maken. Door profielen aan te maken, kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie geven.
Als u onze nieuwsbrieven of informatie over onze diensten of speciale aanbiedingen niet wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Stuur ons een e-mail of neem contact op met onze vestiging. U ontvangt alleen elektronische direct-marketingcommunicatie als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
expliciete toestemming. U kunt zich ook op elk gewenst moment kosteloos afmelden voor direct-marketingcommunicatie.

3. Beheer van databases

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens door een schriftelijk verzoek in te dienen. We reageren binnen 7 werkdagen.
Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door Les NOTES de mon JARDIN srl. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Daarnaast heeft alleen de verantwoordelijke voor de verwerking toegang tot en beheer over de verzamelde gegevens.
Om gegevens van onze klanten te kunnen verzamelen, hebben we ervoor gekozen om een register bij te houden zoals voorgesteld door de Verordening.

4. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Les NOTES de mon JARDIN bvba bewaart uw gegevens niet langer dan redelijk en noodzakelijk wordt geacht in verband met de bovengenoemde doeleinden, d.w.z. 5 jaar na uw laatste bestelling, met uitzondering van gegevens die een andere bewaartermijn vereisen.
Voor boekhoudkundige doeleinden worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

5. Doorgifte aan derden

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan bedrijven of personen die geen deel uitmaken van Les NOTES de mon JARDIN bvba, of entiteiten die er op een of andere manier mee verbonden zijn. Ons bedrijf en zijn partners en onderaannemers behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
We kunnen een externe tussenpersoon gebruiken. Dit betekent met name dat uw gegevens tijdelijk aan derden kunnen worden doorgegeven voor bepaalde taken. Als we dat doen, zorgen we er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt. In alle gevallen gaan we een contractuele verbintenis aan met deze tussenpersonen.

6. Het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen uw gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
Om dit te doen, hoeft u alleen maar een duidelijk verzoek te sturen naar de Gegevensbeheerder van Les NOTES de mon JARDIN sprl, waarin u precies aangeeft wat u wilt inzien, corrigeren of verwijderen. Afhankelijk van uw aanvraag behouden we ons het recht voor om te vragen om uw aanvraag te ondertekenen, te dateren en vergezeld te laten gaan van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, moet u ook specifieke redenen opgeven voor uw verzoek. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal Les NOTES de mon JARDIN sprl doorgaan met uw
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en zullen u hiervan op de hoogte stellen, tenzij wij van mening zijn dat uw verzoek tot verwijdering in strijd is met wettelijke vereisten (bijv. uw boekhoudkundige gegevens).

7. Wijziging van het Privacy Handvest

Les NOTES de mon JARDIN bvba behoudt zich het recht voor om dit Handvest te wijzigen om te voldoen aan wijzigingen, aanpassingen en ontwikkelingen in de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is uw verantwoordelijkheid om het Handvest regelmatig te raadplegen, waar de genoemde aanpassingen zijn gedateerd aan het einde van de tekst.

Geactualiseerde versie van 11/10/2018.