Identificatie van de verkoper

De website www.potagez.be wordt uitgegeven door Les Notes de mon Jardin, een naamloze vennootschap met een kapitaal van €18750, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer 0466001262, met maatschappelijke zetel te Atelierstraat 14, 1480 Tubeke (België).

Intracommunautair BTW-nummer: BE 0466.001.262

Directeur publicatie: Philippe DEBRA, Manager, op +32 331 36 92 of info@notesdemonjardin.be

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) staat in het “Handvest persoonlijke gegevens” van de site.